Provozovatel mezinárodního letiště Plzeň/Líně

Provozovatel mezinárodního letiště Plzeň/Líně zabezpečuje provoz jak letiště samotného tak přilehlého komerčně využívaného komplexu bývalých kasáren. K tomu disponuje následným technickým vybavením:

  • Pro potřeby přepravy osádek a cestujících a pro potřeby technické údržby využívá dodávkové vozidlo FORD Transit.
  • Pro zabezpečení letní a zimní údržby letištních ploch a komunikací včetně údržby zeleně využívá traktor HATTAT A 110, na který jsou navěšovány technické prostředky dle potřeby: mulčovač na sekání trávy, plošina na provádění chemického postřiku zpevněných letištních ploch, radlice a sypač na zimní údržbu, koště na zametání atd.
  • Pro plnění letadel pohonnými hmotami používá provozovatel letiště cisternové vozidlo IVECO s objemem 7,5 m3 . Provozovatel zajišťuje při běžném provozu svými zaměstnanci záchrannou a požární skupinu. Pro potřeby této služby byl vyčleněn speciální požární automobil Nissan Patrol s provedením schváleným MD ČR Osvědčení 1639/95 S311. Vozidlo je vybaveno tak, aby splňovalo požadavky dle leteckého předpisu L-14 pro danou kategorii.
Práce s technickými prostředky jsou pro potřeby podnájemců poskytovány:
  • bezúplatně, pokud to vyplývá ze smluvního vztahu, jako je např. zajištění zimní údržby příjezdových komunikací do areálu letiště,
  • za úplatu, pokud si tuto službu podnájemce objedná, jako je např. zimní údržba u předmětu podnájmu.

Fotogalerie technického vybavení letiště Líně

IMAGE: IMAGE: IMAGE: IMAGE: Technická vybavenostIMAGE: IMAGE: