Pronájem skladů, hal, obchodu, nebytových prostor

Společnost PlaneStation Pilsen s.r.o. je, na základě nájemní smlouvy s Ministerstvem obrany ČR ze dne 15.8.2000, oprávněna dále pronajímat objekty a prostory uvedené v čl. V. uvedené smlouvy.

Předmětem podnájmu je výhradně podnájem nebytových prostor. Podnájemní smlouvy jsou uzavírány podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění s odkazem na § 720 Občanského zákoníku.

Pronájem komerčních prostor v regionu Plzeň

Společnost PlaneStation Pilsen s.r.o. nabízí k podnájmu objekty, které převzala od vojenské správy a jejichž stavebně technický stav odpovídá době kdy došlo k odstavení z provozu. Některé objekty lze využívat okamžitě, některé vyžadují vstupní investici do zprovoznění.

Nabízené objekty lze rozdělit na:

  • Objekty na skladování (Uzavřené objekty, Plochy zastřešené, Plochy volné)
  • Objekty pro výrobu
  • Palivové hospodářství
  • Propagace a marketing