TransPark Plzeň – Univerzální komerční zóna

TPP je projekt, který využívá cca 400 ha “brown fieldů” k vytvoření ekonomicky úsporných podmínek pro široký okruh podnikatelských aktivit v lokalitě, která hraničí s Plzní a leží na křižovatce železniční, dálniční a letecké dopravy. Vláda zařadila území mezi strategické rozvojové zóny ČR. Obdobně byla takto klasifikována lokalita TPP i v rámci plzeňského kraje. Na území navazuje dalších 300 ha nezastavěných ploch, které lze využít ke komerčním účelům a k bydlení.

Podle územního plánu Plzeňského kraje může být komerční zóna TPP využívána ke všem standardním komerčním aktivitám. To zejména zahrnuje průmyslovou výrobu, opravárenství, výzkum, vývoj, testování výrobků, logistiku, obchod, distribuci a již zmíněnou dopravu. K takovýmto aktivitám patří i hotely a konferenční a výstavní plochy. Území je využitelné i pro sportovně – relaxační aktivity a reklamní a společenské akce.

Koncept TPP umožní v jednom místě zboží vyrábět, provádět mezioborové kooperace, skladovat – včetně celních skladů - , obchodovat, a to bez velkých nároků na dopravu. Zároveň má takováto produkce zajištěnu efektivní přepravu do vzdálených destinací bez nutné překládky zboží někde na cestě. Významně se také zjednodušuje celní odbavení. K tomu může dojít při nakládce zboží přímo v TPP.

Vize TPP je v praxi ověřena jako reálná. Velký počet podnikatelských subjektů již dnes využívá potenciál areálu k předpokládaným aktivitám, a to včetně letiště, které umožňuje lety i mimo území Evropské unie.

Projekt TPP je koncipován pro postupné i pro perspektivní investování. Účast na takovémto investování je otevřena každému zainteresovanému subjektu.