STÁLÁ OMEZENÍ

  • Piloti jsou povinni se před příletem informovat na stanovišti RADIO o aktuálních klimatických podmínkách a v zimním období o použitelnosti RWY.
  • Zimní údržba provozních ploch je prováděna s ohledem, na aktuální provoz a na technické možnosti údržby. Při současném provozu není stanovena časová norma na úklid provozních ploch.
  • Údaje o omezeních na letišti se průběžně publikují prostřednictvím NOTAMů a SNOWTAMů.

DOČASNÁ OMEZENÍ

V současnosti není vyhlášeno žádné dočasné omezení.