Rozvojové území

Rozvojové území je napojeno železniční vlečkou KX Líně, která je zaústěna do celostátní dráhy č. 180 ve výhybně Chotěšov.

Provoz železniční vlečky byl povolen v roce 1998 Drážním úřadem. Povolení na provoz je pravidelně obnovováno v rámci platných lhůt.

Délka vlečky je cca 3,9 km. V rozvojovém území je vlečka rozdělena na kole A a kolej B. Kolej A končí v objektu STÁČIŠTĚ, kde jsou stáčeny pohonné hmoty. Kolej B končí u vykládacích ramp, v současnosti tento prostor slouží ke stáčení kapalného plynu. Okolí vlečky umožňuje její rozšíření o další odbočné koleje a vytvoření tzv. harfy.

Provoz vlečky zajišťuje společnost ŽPK Plzeň, která má k této činnosti oprávnění.