V areálu letiště Plzeň/Líně je možno organizovat různé, především krátkodobé, propagační a marketingové akce.

Podrobnosti o podmínkách pořádání takovýchto akcí lze získat u provozovatele letiště – rubrika Kontakty – telefonní seznam.