Informace pro cestující

Letiště Plzeň/Líně má statut „Veřejné vnitrostátní letiště“ a „Neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí“. „Veřejné vnitrostátní letiště“ se týká všech vnitrostátních letů a všech letů v rámci schengenského prostoru.

Statut „Neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí“ opravňuje přijímat lety ze třetích zemí, což je podmíněno celním a pasovým odbavením.

V současnosti na letišti Plzeň/Líně není provozovaná žádná pravidelná mezinárodní ani vnitrostátní letecká linka.
Z letiště Plzeň/Líně je možno vycestovat do třetích zemí, tj. zemí, které nejsou členy schengenského prostoru. Tyto lety organizují i někteří letečtí provozovatelé působící přímo na letišti Plzeň/Líně.

Cestující těchto letů mají stejná práva a stejné povinnosti jako cestující pravidelných linek, nebo charterových letů.

CESTOVNÍ DOKLADY NUTNÉ PRO LETECKOU PŘEPRAVU
V zemích Evropské unie a Schengenského prostoru mohou občané ČR cestovat pouze s platným občanským průkazem. Mimo tyto země je v letecké dopravě nutný cestovní pas.

Z tohoto důvodu doporučujeme ověřit si nutnost dokladu pro cestu do zahraniční na Inspektorátu cizinecké policie ČR, případně tuto službu může zabezpečit pracovník handlingu letiště Plzeň/Líně.

Bezpečnostní kontrola
Vzhledem charakteru letů je bezpečnostní kontrola prováděna, na vyžádání kapitána letadla, proškoleným personálem ostrahy letiště případně provozovatele letiště a to formou fyzické kontroly osob a věcí, případně s využitím ručního detektoru kovů.

Veternární kontrola
V souvislosti se statutem neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí vyplývá pro provozovatele letiště, ve spolupráci s příslušnými státními orgány, povinnost zajistit letiště, jakožto místa vstupu do prostoru Evropského společenství, tak, aby nedošlo z hlediska veterinární péče k možnosti zavlečení nákazy a chorob prostřednictvím nakažených zvířat a živočišných produktů. V souvislosti s tím má letiště vypracován a schválen Provozní řád v oblasti veterinární kontroly letiště Plzeň/Líně, který je rozdělen do dvou částí :

  • dovoz zvířat v zájmovém chovu ze třetích zemí
  • dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství