Mezinárodní doprava

Záměrem společnosti PlaneStation Pilsen s.r.o. je provozovat regionální mezinárodní letiště pro přepravu osob a leteckou dopravu nákladů s postupně narůstající frekvencí letů za den. Parametry letadel – letadla vyžadující letiště kategorie 4C.

Mezinárodní letiště Plzeň Líně se vzletovou a přistávací dráhou (RWY) 2450 m x 60 m s možností budoucího prodloužení na 3100 m.