Vypracování projektu

Provozovatel letiště Plzeň/Líně nechal vypracovat projekt Návrh rozvoje letiště Plzeň/Líně. V projektu je etapovitě rozpracován návrh na postupný rozvoj letiště včetně přilehlé univerzální rozvojové zóny.