Druh letiště

  • Letiště Plzeň/Líně je letiště kategorie 4C s dočasným omezením na 2B.
  • Letiště Plzeň/Líně má statut „Veřejné vnitrostátní letiště“ a „Neveřejné mezinárodní letiště“ pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne.
  • Statut „Veřejné vnitrostátní letiště“ se týká všech vnitrostátních letů a všech letů v rámci schengenského prostoru.
  • Statut „Neveřejné mezinárodní letiště“ má přídavek „s vnější hranicí“, což opravňuje přijímat lety ze třetích zemí, což je podmíněno celním a pasovým odbavením. Z těchto důvodů je pro mezinárodní provoz stanovena ohlašovací povinnost 48 hodin předem u dispečera stanoviště RADIO nebo ARO.
  • ICAO kód: LKLN.

Kódové označení
2B - (délka vzletu do 1200 m, rozpětí do 24 m a rozchodem kol hlavního posvozku do 6 m).
Kategorie hasičské a záchranné služby – standardně CAT 2, na vyžádání CAT 3 nebo 4.

Povolený druh provozu
VFR ve dne.

Vztažný bod letiště
ARP RWY 24/06 Umístění : V těžišti RWY 24/06 o dočasné délce 1 450 m.

N 49°40'30''81
E 13°16'28''10

Vzdálenost a směr od středu města
11 km SW od města Plzeň

Nadmořská výška letiště
1 188 ft / 362 m

Vztažná teplota letiště
24,1 °C (JUN)

Magnetická deklinace / roční změna
-3°

Provozní doba letištní služby RADIO

  MON – FRI STA - SUN, HOL
OCT - MAR 06.00 - 17.00 UTC 06.00 - 17.00 UTC
APR - SEP  06.00 - 17.00 UTC 06.00 - 17.00 UTC

Pohybové plochy
Vzletová a přistávací dráha (RWY)

RWYRozměryVyhlášené délky
Označení Zeměp. směr RWY (m) SWY (m) CWY (m) Pás RWY (m) TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m)
24 237° 1450x60   240x120 1930 x 120 1450 1450 1690 1450
06 057° 1450x60   240x120   1450 1450 1690 1450

Pozn. Travnaté pásy podél RWY 24/06 nemají charakter záložního travnatého pásu.

RWYÚNOSNOSTPOVRCHSKLONPOZNÁMKY
24 PCN 26/R/C/W/T Beton 361,5m / 355m / 357,5m Podélný průměrný sklon RWY 0,276 %
06 PCN 26/R/C/W/T Beton 361,5m / 355m / 357,5m Podélný průměrný sklon RWY 0,276 %

Souřadnice a nadmořská výška prahů RWY
THR 06 : souřadnice N 49°40'18''47, E 13°15'57''34 Nadmořská výška : 1175 ft / 358 m AMSL THR 24 : souřadnice N 49°40'43''16, E 13°16'58''86 Nadmořská výška : 1188 ft / 362 m AMSL

Pojezdové dráhy (TWY)

OZNAČENÍTYP POVRCHUŠÍŘKAÚNOSNOST
A
B
C
F
T
beton
beton
beton
beton
beton
22 m
15 m
15 m
16 m
15 m
PCN 26/R/C/W/T
PCN 38/R/C/W/T
PCN 38/R/C/W/T
PCN 24/R/C/W/T
PCN 24/R/C/W/T
       

Odbavovací plochy (APN)

OZNAČENÍUMÍSTĚNÍPOVRCHÚNOSNOSTPOZNÁMKY
APN E

APN M
SE THD RWY 24 – vjezd z TWY A
a TWY T
SE THD TWY T- vjezd z TWY A,
TWY B a TWY T
beton

beton
PCN 26/R/C/W/T

PNC 30/R/C/W/T
140x23/16 m

300x52,5 m
APN F NE THD RWY 24 - vjezd z TWY F beton PCN 26/R/C/W/T 47 x 18 m

Heliport
na TWY T – určen pouze za podmínek VFR.

Značky na pohybových plochách

Vodorovné znaky
RWY 24/06 , TWY A a F: denní značení dle předpisu L14 Letiště. Konec TWY F je označený červeným vodorovným značením. Za tímto značením je možné pouze vlečení letadel bez použití vlastního pohonu.

Svislé znaky
V souladu s předpisem L 14 jsou aplikovány informační znaky výjezdu z RWY, znaky na křižovatkách pojezdových drah s RWY, pomezní značky k vyznačení hranice letiště a k označení uzavřených pojezdových drah, znaky k označení stání letadel.

Značení omezeně použitelných ploch
Úseky stávající RWY, které nejsou z překážkových důvodů dočasně využívané, jsou opatřeny značením v souladu s požadavky předpisu L14 , kapitola 7.3. Jedná se o úsek cca 243 m dlouhý před nově vyznačeným prahem RWY 24 a úsek cca 760 m dlouhý před nově vyznačeným prahem RWY 06. Znaky šípovitého tvaru , barva značení je žlutá. Vstup na TWY, které nejsou v používání, je uzavřen značkami neprovozuschopnosti. Na každém vstupu (na každé TWY) jsou instalovány 3 značky. Jsou v provedení shodném s pomezními značkami viz předpis L14 odst. 5.5.8.3, obr. 5 – 24.

Ukazatele a návěsti

Ukazatelé směru větru

  • První ukazatel je umístěn 160 m od osy RWY a 80 m od osy TWY A. Poloha ukazatele je zvýrazněna kružnicí bílé barvy o průměru 15 m s šířkou čáry 1,2 m.
  • Druhý ukazatel je umístěn vedle budovy letištní věže (stanoviště RADIO) . Poloha ukazatele je zvýrazněna kružnicí bílé barvy o průměru 15 m s šířkou čáry 1,2 m.

Návěstní plocha
Návěstní plocha je umístěna vedle provozní budovy C, sousedící s TWY A a je osazena písmenem T ukazující směr přistání, s otočným zařízením.

Ukazatel zákazu vstupu (přejezdu) RWY
Zdvojené červené přerušované světlo na obou stranách RWY 24 na TWY A a TWY F. Stejná signalizace zdvojeným červeným přerušovaným světlem je před vjezdem na APN A. Tato světla jsou společně ovládaná ze stanoviště AFIS. Svítí-li přerušované červené světlo, je zakázáno vjíždět na RWY i APN A.

Poloha místa pro předletovou zkoušku výškoměru a jeho nadmořská výška
Zatím neprovozovaná TWY T / 358 m/ 1177 ft.