Letecké pohonné hmoty a maziva

Provozovatel mezinárodního letiště Plzeň/Líně poskytuje leteckým provozovatelům letecké pohonné hmoty a maziva.

Nabízený sortiment LPH

Avgas 100LL
odběratelé jsou doplňováni na stojánce „E“ nebo „M", případně na manipulační ploše před objektem hangárování netlakovým plněním z cisternového vozidla Iveco objemu 7 500 l.


IMAGE:      IMAGE:

JET A – 1
odběratelé jsou doplňováni na stojánce „E“ z pěvně stojící nádrže o objemu 10 000 l.

Provozovatel letiště je držitelem zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, což jej opravňuje k prodeji leteckého paliva bez spotřební daně.

Letecký provozovatel požadující osvobození od spotřební daně, v souladu s §49, odst. 10 a 11, zák. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, je povinen si před odběrem LPH písemně požádat o vydání LPH s osvobozením od spotřební daně a doložit oprávnění k provozování letecké dopravy nebo provádění leteckých prací.

V případě nedoložení příslušných oprávnění bude odebrané letecké palivo účtováno se spotřební daní.

Aktuální cenu leteckého paliva lze získat na vyžádání v kanceláři na provozu v budově "C" nebo dispečera na stanovišti RADIO.

Ekologické podmínky plnění letadel
Plnění letadel leteckým palivem je prováděno pouze na plochách, které jsou odkanalizovány na čističku kontaminovaných vod, která je součástí infrastruktury areálu letiště.

Cisternové vozidlo je vybaveno prostředky pro případ úniku leteckého paliva při plnění letadla.