Aktuální nabídka

BLPH

Jedná se o objekt částečně zapuštěný do země a překrytý železobetonovým kryte. Kapacita objektu je 280 m3 a je složena ze 4 ks stojatých nádrží o kapacitě 50 m3 a jedna nádrž ležatá o kapacitě 80 m3.

Ilustrační foto BLPH

IMAGE:

V areálu letiště jsou v současnosti k dispozici 3 tyto objekty.

Nádrže PH

V současnosti jsou k dispozici čtyři samostatné nádrže na pohonné hmoty, kdy kapacita každé nádrže je 100 m3.